Chính sách giao hàng

  • Các đơn hàng bán lẻ trong ngày được tính đến 17:00, các đơn hàng sau 17:00 được tính vào đơn hàng ngày hôm sau.
  • Công ty sẽ gửi hàng ngay sau khi ký hợp đồng (công ty) / chốt đơn đặt hàng (cá nhân) và nhận 100% thanh toán.
  • Vận chuyển mất phí theo đơn vị vận chuyển (giao hàng tiết kiệm, grab,…)

Leave Comments

0888823168
0888823168